5/2/232:00 π.μ.
Αλίσια Μπάουμγκαρντνερ USA
Ελέμ Μεχαλέντ FRA
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Α. Μπάουμγκαρντνερ
-800
X
+2000
Ε. Μεχαλέντ
+550
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Α. Μπάουμγκαρντνερ
-900
Ε. Μεχαλέντ
+500