5/2/234:00 π.μ.
Αμάντα Σεράνο PUR
Έρικα Κρους Ερνάντες MEX
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Α. Σεράνο
-450
X
+1600
Έ. Κ. Ερνάντες
+350
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Α. Σεράνο
-500
Έ. Κ. Ερνάντες
+333