Ιλουνγκά Μακάμπου COD
30/1/222:00 π.μ.
Ταμπίσο Μτσούνου RSA
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Ι. Μακάμπου
-200
X
+1600
Τ. Μτσούνου
+175
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Ι. Μακάμπου
-225
Τ. Μτσούνου
+160
Media

Δεν διατίθεται αυτή τη στιγμή live streaming γι'αυτό το γεγονός