Κελ Μπρουκ ENG
19/2/2210:00 μ.μ.
Αμίρ Καν ENG
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Κ. Μπρουκ
1.57
X
21.00
Καν
2.37
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Κ. Μπρουκ
1.57
Καν
2.25