Κιθ Θέρμαν USA
6/2/222:00 π.μ.
Μάριο Μπάριος USA
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Κ. Θέρμαν
1.62
X
19.00
Μ. Μπάριος
2.37
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Κ. Θέρμαν
1.57
Μ. Μπάριος
2.25