Κούμπρατ Πούλεφ BUL
9/7/229:00 μ.μ.
Ντέρεκ Τσισόρα ENG
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Κ. Πούλεφ
-225
X
+2000
Ν. Τσισόρα
+175
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Κ. Πούλεφ
-250
Ν. Τσισόρα
+170