Ντέιβ Τσίσναλ ENG
Στέφεν Μπάντινγκ ENG
28/1/227:45 μ.μ.
1 ή 2 - Ποιος θα νικήσει;
Ν. Τσίσναλ
-140
Σ. Μπάντινγκ
+110
Χάντικαπ Leg
Ντέιβ Τσίσναλ (ENG) +2,5
-450
Στέφεν Μπάντινγκ (ENG) -2,5
+290
Ντέιβ Τσίσναλ (ENG) +1,5
-250
Στέφεν Μπάντινγκ (ENG) -1,5
+170
Ντέιβ Τσίσναλ (ENG) -1,5
+115
Στέφεν Μπάντινγκ (ENG) +1,5
-160
Ντέιβ Τσίσναλ (ENG) -2,5
+200
Στέφεν Μπάντινγκ (ENG) +2,5
-300
Όλα τα στοιχ.
5