Σαούλ Αλβάρες ΜΕΧ
18/9/224:00 μ.μ.
Γκενάντι Γκολόβκιν KAZ
Αποτέλεσμα αγώνα (1Χ2)
Αλβάρες
-400
X
+2000
Γκενάντι Γκολόβκιν (KAZ)
+300
Αποτέλεσμα αγώνα (1 2)
Αλβάρες
-450
Γκενάντι Γκολόβκιν (KAZ)
+290