Ποδόσφαιρο Κουπόνια

Κατάταξη κατά ΏραΠρωτάθλημα
Τελικό 1X2
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
24/11
6:00 μμ
24/11
6:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:15 μμ
24/11
11:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:50 μμ
24/11
12:55 μμ
24/11
3:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
---
---
11:00 πμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:30 πμ
24/11
12:00 μμ
24/11
12:15 μμ
24/11
1:15 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 μμ
24/11
7:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:00 μμ
24/11
6:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:50 πμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
12:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:45 μμ
24/11
7:45 μμ
24/11
8:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:40 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
24/11
2:00 μμ
24/11
4:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
---
---
10:00 πμ
24/11
---
---
10:00 πμ
24/11
---
---
10:15 πμ
24/11
---
---
10:15 πμ
24/11
---
---
11:00 πμ
24/11
---
---
11:00 πμ
24/11
---
---
11:00 πμ
24/11
---
---
11:00 πμ
24/11
---
---
11:30 πμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
24/11
---
---
1:00 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:30 μμ
24/11
5:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:30 μμ
24/11
6:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
8:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
10:15 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:00 πμ
24/11
---
---
9:30 πμ
24/11
---
---
9:45 πμ
24/11
---
---
10:00 πμ
24/11
---
---
10:30 πμ
24/11
---
---
11:30 πμ
24/11
---
---
11:30 πμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:00 μμ
24/11
---
---
12:00 μμ
24/11
---
---
12:00 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 μμ
24/11
---
---
8:00 μμ
24/11
---
---
8:00 μμ
24/11
---
---
8:00 μμ
24/11
---
---
11:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:00 μμ
24/11
---
---
12:00 μμ
24/11
---
---
1:30 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:45 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
24/11
---
---
1:30 μμ
24/11
---
---
1:30 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
---
---
10:00 πμ
24/11
---
---
10:30 πμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
24/11
---
---
3:30 μμ
24/11
---
---
3:30 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
---
---
10:30 πμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:00 μμ
24/11
---
---
4:00 μμ
24/11
---
---
4:00 μμ
24/11
---
---
4:00 μμ
24/11
---
---
5:00 μμ
24/11
---
---
6:00 μμ
24/11
---
---
6:00 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:30 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
3:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
24/11
3:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
7:00 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 μμ
24/11
7:45 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
24/11
6:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 μμ
24/11
---
---
5:00 μμ
24/11
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:30 μμ
24/11
5:30 μμ
24/11
5:30 μμ
24/11
5:30 μμ
24/11
7:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:30 μμ
24/11
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:30 μμ
24/11
5:00 μμ
24/11